Informacja prawna

Lojalny sklep - informacja

Koncepcja i założenia:

Ten sklep internetowy został stworzony przy użyciu Prestashop Shopping Cart Software, check out PrestaShop's ecommerce blog aby uzyskać wiadomości i wskazówki dotyczące sprzedaży online i uruchomienia witryny e-commerce.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.